VAD HÄNDER?

Projektet har en ny hemsida
The project has a new web page
http://www.mellanplats.se

27 feb 2013

– en heldag i Hammarkullen om samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande

09:30 – 16:00

Varmt välkomna till forskningsprojektet Mellanplats heldagsprogram i Hammarkullen med utgångspunkt från våra erfarenheter av dialogprocesser och medborgarinitiativ i Hammarkullen och Backa. Det blir en blandning av föreläsningar, samtal och workshops. Projektet, finansierat av Formas, har pågått i två år. I samband med heldagen passar vi på att släppa vår bok som vi hoppas att ni får mycket nöje av. Info om lokal skickas senare.

Program:

09:30 – 10:00 Frukostmingel
10:00 – 12:00 Block 1
12:00 – 13:00 Gemensam lunch
13:00 – 15:00 Block 2
15:00 – 15:30 Gemensam fika
15:30 – 16:00 Summering
16:00 – 16:30 Frivillig rundvandring i Hammarkullen

Ni anmäler er till Martin Berg, kajmartinberg@gmail.com

Då lunch ingår ber vi er att meddela om ni har särskilda behov eller önskemål.

O.S.A senast den 13:e februari.

Dagen kostar inget men frånvaro utan avanmälan senast två dagar innan faktureras med 500 sek.

Hammarpark rustas upp, 19 dec 2012

Park- och naturförvaltningen har avsatt medel i sin budget för upprustning av delar av Hammarpark och det betyder att förutom Uteplatsen kommer fler saker att hända i parken. Deras designförslag skall nu projekteras och sedan är det dags för upphandling. Tanken är att det som finns med på nedanstående skiss ska byggas under 2013. Skissen kan komma att förändras under projekteringen:

121219 Hammarpark skiss Presentation_20121204

Artikel om Uteplatsen, 15 nov 2012

I november presenterades en akademisk artikel om Uteplatsen på en konferens för arkitekter och planerare: The ASPIS Conference in Ghent, Belgium, aspisconference2012.wordpress.com nl-nl.facebook.com/apsislearn?filter=3

Ladda ner kapitlet: Stenberg2012

Se presentationen: The Strength of Codesign: Citizens as Community Builders

Utställning om Uteplatsen, 5 okt 2012

Uteplatsens design är klar. Arkitekterna presenterar de färdiga skisserna på en utställning vid hållplatsen i Hammarkullen. Förbipasserande som stannar får en beskrivning av Uteplatsen och processen med de olika workshops med Hammarkullebor som lett fram till resultatet.

Uteplatsen består av en lång parkbänk, några sittmöbler och en scen. Som synes i bilderna nedan består parkbänken av en rad mångfärgade lameller i trä och scenen har en färgglad mosaik längs kanten. Under den kommande veckan ska Mia och Frida slutföra arbetet med att göra ritningar på Uteplatsen och lämna över till Park- och naturförvaltningen och det är sedan dem som har bollen att föra projektet i mål.


Under utställningen kom Park- och naturförvaltningen med det mycket glädjande beskedet att de nu har avsatt pengar i budget för att rusta upp andra delar av parken! Projektet kommer alltså att utvidgas. Det är inte riktigt klart ännu hur mycket pengar det är. En tanke de har är att fokusera på lekplatsen eftersom den är så eftersatt i underhåll. Eventuellt kommer designstudenter från Chalmers Arkitektur som är i Hammarkullen nu i höst medverka i processen, de lär sig att designa med hjälp av boende. I december 2012 ska designprocessen vara klar att handlas upp. I och med utvidgningen av projektet kommer Uteplatsen med scenen att handlas upp tillsammans med resten av projektet i Hammarpark, den blir därför inte klar i maj 2013 som det var tänkt från början utan i slutet av 2013.

Workshop om Uteplatsen 20 sep

Det sista medskapande mötet sker på förskolan Hammarkullegatan 5. Åtta barn i åldern 4-5 år är med. Mia och Frida berättar för barnen att de ska bygga något i Hammarparken och att det behöver hjälp med idéer. Efter uppmjukande övningar lossnar det och barnen bidrar flitigt med diverse idéer:

Nästa gång kommer Frida och Mia att presentera slutresultatet av designprocessen. Detta sker den 5 okt kl 15.00 på hållplatsen i Hammarkullen. Alla är välkomna!

Workshop om Uteplatsen, 19 sep 2012

Det kommer mycket folk i kväll, 21 boende från Hammarkullen och 7 andra personer så det är skönt trångt på Mötesplatsen. Mia presenterar arkitekt Carin Smuts som är på besök i Göteborg för en konferens och ska vara med i kväll och bidra till workshopen. Hon kommer från Sydafrika och är en förebild i hela världen när det gäller medskapande design och har varit i Hammarkullen två gånger tidigare och utbildat arkitekter. Hennes kontor både utformar och bygger stora projekt tillsammans med boende i fattiga områden i Kapstaden, t ex kulturhus och skolor.

Efter en kort sammanfattning om vad som hänt sedan sist börjar arbetet med att vidare medskapa Uteplatsen i Hammarpark. Dessa är några av de skisser som formades av de tre grupperna: Framtiden som består av fem barn/ungdomar, en man och en kvinna; Drömmen som består av sex ungdomar; och Ortart som består av åtta konstnärer:

Det som kanske var mest intressant på dagens workshop var att det finns ett mycket stort intresse för att i verkligheten vara med och utforma detaljer på Uteplatsen, alltså dels att vara med och designa t ex färgskalor och mönster men även att i praktiken göra jobb som att sätta mosaik. Projektledaren och Park- och naturförvaltningen kunde inte lova något men de kommer att ta med sig dessa tydliga uttryck för önskan om aktiv medverkan – förhoppningen är att kunna göra upphandlingen på ett sådant sätt så att boende i Hammarkullen på något sätt kan medverka vid byggandet av delar och detaljer i slutet av byggprocessen, dvs i maj 2013.

Testfest om Uteplatsen, 15 sep 2012

Arkitekterna Mia och Frida bygger en fullskalemodell i Hammarpark för att visa hur de tänkt sig utformningen av Uteplatsen så långt. Tanken med denna ”testfest” är att de som varit involverade tidigare ska få se hur det ser ut så långt och även förbipasserande får insyn i vad projektet handlar om.

Arkitekterna bygger i hönsnät, wellpapp och stolar. Det som syns på bilden är sittplatserna som kanske kan byggas i betong med Gaudís långa parksoffa i Barcelona som inspiration. Framför finns en scen för uppträdanden och det får plats en publik på 40-50 personer i soffan och bakom på berget, samt betydligt fler på utsidan av scenen. Uteplatsen har placerats mer mot mitten av parken nu jämfört med tidigare idéer, detta för att få lite mer sol och sikt mot den andra delen av parken. Den är också placerad in i en svacka i berget för att få lä mot vinden och ge en naturligt rumslig avgränsning.

Tretton boende i Hammarkullen, barn och vuxna, samlas inne på Mötesplatsen tillsammans med andra involverade, t ex personal från Park- och naturförvaltningen, för att diskutera vad de tycker. Man säger att bra belysning är mycket viktigt och att vatten i någon form är eftertraktat. Det senare är Park- och naturförvaltningen tveksam till pga kostnadsramarna. Många vill ha starka färger, något som sticker ut och syns. Man diskuterar om träden är i vägen för publiken när man har uppträdanden men Park- och naturförvaltningen tycker inte man ska röra stora fina träd som tallarna, man måste anpassa sig till dem i utformningen. De ger fin inramning också tycker en del.

Arkitekterna tackar och säger att de tar med sig dessa funderingar vidare i designprocessen. Nästa möte är en workshop på kvällen den 19 sep då alla är välkomna.

Workshop om Uteplatsen, 2 sep 2012

Fokusgruppen träffades på Mötesplatsen och fortsatte sitt designarbete av Uteplatsen i Hammarpark. Sju av de boende var nya, medan fyra var samma som på förra workshopen så Frida och Mia gjorde en snabb repetition. Sammataget, om man inkluderar även vad ungdomarna på Mixgården sagt, är det dessa aktiviteter som står i fokus för uteplatsen:

 1. sitta
 2. leka
 3. måla/klottra/rita
 4. spela/lyssna på musik
 5. dansa

Under workshopen  arbetade de boende vidare med designen och fokuserade idag på känslor: Hur ska Uteplatsen kännas? vad ska platsen uttrycka? De diskuterar detta och tittar även på bilder med exempel på andra uteplatser i Sverige och världen: vad är bra och vad är dåligt? Dessa synpunkter tar Frida och Mia med sig i den fortsatta designprocessen. Nästa steg är att välja plats. Två platser har föreslagits på Idéfesten: Bakom Mötesplatsen och bredvid Folkets Hus. Uppe i skogen bakom mötesplatsen diskuteras också. Gruppen går ut och tittar, går in igen och beskriver för och nackdelar med de olika valen. Bredvid Folkets hus:

 • nära ta el från Folkets hus
 • folk ser den direkt från hållplasten när man kommer upp, det drar folk
 • för liten yta, publiken får inte plats, de får stå på gångvägen
 • man lämnar själva parken bakom Mötesplatsen utan omsorg om man bygger vid Folkets Hus bara
 • försvinner pulka-backen?
 • det en ganska fin plats idag som den är, man borde bygga där det är fult för att försköna
 • man vänder ljudet för mkt mot boende?
 • bättre läge för karnevalen? diskutera med karnevalsföreningen

Bakom Mötesplatsen:

 • om man vill sitta och vila är det lite lugnare där
 • en scenen kan bli naturligt upphöjd, så man ser det på scenen bättre
 • platsen behöver åtgärdas i vilket fall, är bara en asfaltyta nu
 • den igenslyade skogen uppe bakom mötesplatsen, kan man istället göra den tillgänglig med hjälp av Uteplatsen? el dyrt dra upp där?
 •  skuggigt där eftersom skogen ligger i vägen för solen
 • vatten får plats här, plaskdamm på sommaren och isbana på vintern
 • man kan göra plats för vuxna som kan prata/grilla och där man på avstånd ser barnen leka

Man kommer fram till att platsen bakom Mötesplatsen troligen är det bästa valet och detta tar arkitekterna med sig. De ska nu göra ett förslag som kommer att presenteras för boende den 15 sep kl 14-16. Detta sker i parken, troligen som någon slags fullskalemodell. Alla är välkomna! Fokusgruppen har bjudits in att diskutera förslaget kl 16-17. Den 19 september (kväll) och 20 september (fm) blir det ytterligare två workshops som handlar om att designa delar av Uteplatsen. Kanske handlar det om mosaik, färgsättning eller mönster. Workshopen leds av Frida och Mia tillsammans med den sydafrikanska arkitekten Carin Smuts som är tillfälligt i stan för en konferens. Hon har varit i Hammarkullen tidigare och arbetat med medskapande design. Den som vill delta på detta kan gärna höra av sig till jenny.stenberg@chalmers.se eller viveka.nordh@angered.goteborg.se. Den 5 oktober ska Frida och Mia vara färdiga med designen: då lämnas arbetet över till Park och naturförvaltningen. Park och natur kommer att göra designen ‘byggbar’ samt handla upp vem som ska bygga. Uteplatsen är tänkt att vara klar i maj 2013.

Möte på Mixgården om Uteplatsen, 29 aug

Idag fortsatte designprocessen genom att Frida och Mia var på Mixgården och diskuterade Uteplatsen med ungdomar där. De tyckte att det behövs bra platser att hänga på i allmänhet och gärna också kunna grilla. När inspirationsbilderna kom fram stod fontäner, lysande ‘dansmarkplattor’, grässlänt med inbyggd musik samt ett ‘basketträd’ högt i kurs. Två av tjejerna visade sig väldigt designintresserade och kom med en mängd spännande förslag nedtecknade på små postit-lappar, dessa tar arkitekterna tar med sig in i designprocessen.

Workshop om Uteplatsen, 28 aug 2012

En fokusgrupp med 13 boende i Hammarkullen samlas på Mötesplatsen för att arbeta vidare med designen av Uteplatsen. Gruppen har formats efter att frivilliga anmält intresse på Idéfesten och genom olika kontakter lokalt med föreningar och andra aktiva. De två arkitekterna Frida Skarp och Mia Börjesson leder designarbetet. Temat för kvällen är aktiviteter, vad är det man kunna göra vid Uteplatsen? De kommer fram till många förslag och prioriterade i en urvalsprocess dessa aktiviteter som mest behövliga i parken: 1. sitta, vila, titta på, titta på grönska, samtala (3), lyssna på ljudet av vatten (2) 2. måla/klottra/rita (4) 3. dansa (3) 3. klättra (3) 3. grilla, fika, ha picknick i bordshöjd 3. lyssna på musik/spela musik (2), ev. ställa ut men den satt kvar på aktivitetslistan när vi avslutade 4. spela schack (2) 4. gunga (2) 4. titta på film/informationsTV (2) 4. åka skridskor (2) kanske kombinerat med fotbllsplan på sommaren 5. spela beachvolleyboll Mötesanteckningar kan beställas från Jenny Stenberg jenny.stenberg@chalmers.se i vårt Mellanplatsprojekt eller från projektledare för Uteplatsen Viveka Nordh viveka.nordh@angered.goteborg.se på Utveckling Nordost www.utvecklingnordost.se

Uteplats i Hammarpark: Idéfest 19 aug 2012

Vi i Mellanplats stödjer och lär från ett projekt som handlar om ‘medskapande’ (dvs boende är med och skapar) av en uteplats eller en scen i Hammarpark, den stora parken mitt i Hammarkullen. Det är Utveckling Nordost som med EU-pengar från Tillväxtverket driver detta projekt. Uteplatsen ska byggas under vintern och vara klar till karnevalen i maj 2013. Idéfesten 19 sep 2012 var startskottet för en designprocess där två arkitekter har till uppgift att tillsammans med boende i Hammarkullen designa denna uteplats eller scen. På Idéfesten tillfrågades folk till exempel om vilka aktiviteter de skulle vilja hamnar i fokus. Både vuxna och barn var involverade och festen pågick hela eftermiddagen med olika typer av workshops och även musik och andra framträdanden.

Om Kenya: föredrag i Hammarkullen

Nu odlar folk i Hammarpark

Om Berlin: föredrag i Hammarkullen

Om bokaler: föredrag i Hammarkullen

Om odling: föredrag i Hammarkullen

Besök från USA i Hammarkullen

Skördefest i Backa: Gåsagången Gror!

Under familjedagen i Backa den 1 oktober serverade odlingsgruppen Gåsagången Gror hemlagad soppa på grönkål och potatis. Recept delades ut och grönsaker var bara att ta på den gemensamma odlingen vid torget.    Nu till hösten då det är för kallt att odla kan man odla sitt intresse för miljön i området genom Rondellen den nya kvartersloppisen. Även den är ett initiativ från de boende i Backa och stöttas av Mellanplatsprojektet. Om du vill veta mer vad som händer gå med i facebookgruppen – Gåsagången Gror.

Odlingsdag med Gåsagången Gror!

Forskningsprojektet Mellanplats – Interplace är med och stöttar odlingsinitiativet Gåsagången Gror som en del av vårt arbete i Backa. Den 14 maj bjöds alla som bor på Gåsagången in till en odlingsdag då vi anlade en trädgård på den allmänna gräsytan utanför gamla Videobutiken. Planteringen fick formen GG som i Gåsagången Gror och här växer nu potatis, morötter, blåbär, jordgubbar, solrosor, krusbär, vinbär, grönkål och en massa annat gott som alla kan vara med och sköta och skörda. Gåsagången Gror är ett samarbete mellan de boende i Backa, Familjebostäder, Omställning Göteborgs lokala odlingsgrupp, Studiefrämjandet och Forskningsprojektet Mellanplats – Interplace. Gå med i Gåsagången Gror på facebook: //www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_192215500812424&ap=1

How can citizen initiatives interplay with invited participation in urban planning?

In the global competition for investment many cities become objects for gentrification with subsequent reshaping of certain areas and withdrawal of the state from others. One of the problems of uneven development in cities is a lack of good relations between established institutions of representative democracy and different groups of citizens. The focus of our research is to examine the relation between the public institutions’ attempts of inclusive planning processes and different forms of citizen initiatives. At present the institutions involved in citizen participation often lack knowledge and methods required to create successful processes. The implementation of citizen participation in Swedish urban planning has had different outcomes, and not always as ‘democratic’ as the intention. Therefore an essential part of this research project will be to develop knowledge about how to create an ‘interplace’ (Stenberg, 2004) in planning, i.e. processes where citizens and formal planning institutions can meet in constructive dialogues. Download research program

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s